Livraison Rapide. Obtenez Des Pilules Gratuites. Expédition Garantie. Tout Le Monde Souhaite Acheter à Bas Prix Dans La Pharmacie De Cette Boutique En Ligne [URRLL] Naturellement ! Et Bénéficiez De La Livraison Gratuite. Prix ​​les Plus Bas Et Satisfaction Garantie.
Support 247. We Are A Discount Online Pharmacy That Offers Best Price. Online Pharmacy. Any One Desires To Find Genuine In Drug Store Without A Prescription By This Url i was reading this Naturally. And Get Free Shipping. Brand And Generic Medications For Sale.
Überprüfen Sie Die Kaufposition. Weltweit Lieferung. Kanada Apotheke. Die Größte Kanadische Postkaufapotheke. Jeder, Der In Der Drogerie Zu Hause Unter [URRLL] Zuverlässig Einkaufen Möchte. Sicher Haben Sie Die Möglichkeit, Weiterhin Eine Belohnung Aus Dem Erhalten Zu Erhalten. Es Scheint Der Günstigste Wert Für Alle Medikamente Zu Sein.
Intimité Totale. Expédition Dans Le Monde Entier. Pour Les Meilleurs Coûts. Tout Le Monde Doit Acheter Gratuitement à La Demande à L’intérieur De La Pharmacie De Votre Propriété Sur Ce Site Internet [URRLL] Sans Effort! Vous N’aurez Pas Besoin De Vous Rendre Chez Le Professionnel De La Santé Et D’obtenir Une Ordonnance. Confidentialité Totale, Je Suis Positif.
She wishes to buy cheap remedy to lower blood levels of “bad” cholesterol within the drug store from home right here easily! And get the best offers for remedy to lower blood levels of “bad” cholesterol. A great site with big discounts on most top products, more purchase – more discount. https://medbrasil24.com/zocor.html No período de determinar a melhor dose do medicamento deve observar o intervalo: alterar a quantidade diária Zocor não precisa vez mais de 1 vez em 4 semanas Número máximo de Infertilidade forte no dia – 80 mg.

Termeni si conditii – Protectia datelor

Cine suntem

Soilplus SRL, adresa Augustin Pacha nr. 1, ap. 5
J35/321/2014, CUI: RO32777049

Datele personale pe care le prelucrăm și de ce le prelucrăm

Politica noastră personală de confidențialitate a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră.

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

Date de contact

• Nume și prenume

• E-mail

• Număr de telefon

Prin formularul de contact numele și prenumele sunt folosite în vederea validării persoanei respective iar emailul este folosit pentru comunicarea cu persona respectivă.

Cookie-uri

Site-ul nostru nu foloseste cookie-uri.

Conținut inclus din alte site-uri (embedded content)

Articole sau pagini din acest site pot include conținut cu originea aflată în alte site-uri (de ex. video, imagini, articole etc.). Un exemplu poate reprezenta un videoclip youtube inclus într-o pagină. Din punct de vedere al funcționalității interacțiunea cu acest timp de conținut este similară ca și cum utilizatorul s-ar afla pe site-ul originar conținutului inclus. Aceasta înseamnă ca aceste site-uri pot colecta date despre utilizatori, să folosească cookie-uri, să monitorizeze interacțiunea utilizatorului cu conținutul respectiv sau alte activități.

Cine are acces la datele dumneavoastra cu caracter personal

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate doar in cadrul asociației noastre sau transmise partenerilor din domeniul juridic și contabil.

Pentru cât timp vă stocăm datele

Ca principiu, Soilplus va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Soilplus.

Care sunt drepturile dumneavoastră

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Soilplus, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea  Soilplus cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către  Soilplus a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Soilplus să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Soilplus către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Soilplus sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Soilplus poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Unde vă stocăm datele

Datele pe care le colectam de la utilizatorii site-ului sunt stocate in Spatiul Economic European (SEE) – Romania si pot fi transmise in afara SEE doar conform legislatiei in vigoare.

Responsabil cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa de contact menționând în subiectul emailului ”DPO”.

Soilplus - amendament aciditate pentru soluri acide, calcar